The Swedes and the Swedish settlements in North America

Författare
Helge Nelson
(Helge Nelson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1943 Sverige, Lund 2 vol.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan