The Swedish monitoring of pesticide residues in food of plant origin 1999 - EC and national report

Författare
Arne Andersson
(Andersson, Anders Jansson, Hanna Sara Strandler)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2000 Sverige, Uppsala 203 sidor.