The Swedish pre-school class - one of a kind

Författare
Helene Lumholdt
(Authors : Helene Lumholdt and Monica Klasén McGrath.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Myndigheten för skolutveckling 2007 Sverige, Stockholm 14 sidor. färgill. 1 blad med rättelser 978-91-85589-38-8
Myndigheten för skolutveckling 2007 Sverige, Stockholm 14 sidor. färgill. 1 blad med rättelser