The Therapeutic Use of Ayahuasca

Författare
(Edited by Beatriz Caiuby Labate, Clancy Cavnar.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer 2014 Tyskland, Heidelberg online resource (xxxii, 226 sidor.) ill. 978-3-642-40426-9