The Verger

Originaltitel
Kyrkvaktmästarens hemliga anteckningar
Författare
Melker Garay
(Melker Garay translated from the Swedish by Rod Bradbury.)
Genre
Roman
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norlén & Slottner 2013 Sverige, Kristinehamn, Estland 174 sidor. 22 cm 978-91-86859-75-6