The Victor fellowships

Författare
(Editors: Jenny Blixt and Dragana Vujanovic translation: Andrew Young.)
Genre
Utställningskataloger
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hasselblad Foundation 2013 Sverige, Göteborg 71 sidor. ill. 978-91-976975-6-9