The Viking road to Byzantium

Författare
Hilda Roderick Ellis Davidson
(H.R. Ellis Davidson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Allen & Unwin 1976 Storbritannien, London 341 sidor. ill., kart. 23 cm