The Wimbledon poisoner

Författare
Nigel Williams
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Faber and Faber 1990 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, London, Boston 307 sidor. 23 cm. 0-571-14242-7