The abominable man

Originaltitel
Den vedervärdige mannen från Säffle
Författare
Maj Sjöwall
(Maj Sjöwall and Per Wahlöö translated from the Swedish by Thomas Teal.)
Genre
Detective and mystery stories., Roman, Biografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fourth Estate 2012 Storbritannien, London vii, 214, 16 sidor. 20 cm. 978-0-00-743917-1
Harper Perennial 2007 England, London 216, 18 sidor. 20 cm. 978-0-00-724297-9
Vintage 1980 USA, New York 182 sidor.
Penguin books 1975 Storbritannien, Harmondsworth 184 sidor. 18 cm
Bantam books 1974 USA, New York 182 sidor. 18 cm
Victor Gollancz 1973 Storbritannien, London [4], 215 sidor.
Pantheon 1972 USA, New York [4], 215 sidor.