The almond picker

Originaltitel
La Mennulara eng
Författare
Simonetta Agnello Hornby
(Simonetta Agnello Hornby translated by Alastair McEwen)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Picador 2006 USA, New York 315 sidor. 978-0-312-42506-7