The art of woo : using strategic persuasion to sell your ideas

Författare
G. Richard Author Shell
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
Portfolio uuuu-uuuu Utgivningsland okänt / Ej specificerat 978-1-59184-176-0