The bioreactor at Knislinge - first experimental results

Författare
Olof Andersson
(Olof Anderssson)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avd. för teknisk geologi 1993 Sverige, Lund 17, 5 sidor. : ill.