The captive and the free

Författare
Joyce Cary
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Penguin books 1967 Storbritannien, Harmondsworth 315 sidor.
Joseph 1959 Storbritannien, London 316 sidor.