The carotid sinus and the cerebral circulation - an anatomical, experimental and clinical investigation

Författare
Erik Ask-Upmark
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1935 Sverige, Lund 374 sidor.
Förf. 1935 Sverige, Lund x,374s : Ill