The challenge of print advertising in foreign markets - a case study of Saab Automobile AB's international advertising campaign for the 9-5 model

Författare
Malin Nilsson
(Malin Nilsson, Emma Nordlund)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1998 Sverige, Luleå 65 sidor.