The changing marketing environment - new theories and applications : 1981 educators' conference proceedings

Författare
American marketing association
(Kenneth Bernhardt ... et al.)
Genre
Konferenspublikation, Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
American Marketing Association 1981 USA, Chicago, Ill xiv, 471 sidor. : diagr., tab. 0-87757-151-1