The church of Ekshärad - guide

Författare
Åke Nisbeth
(Åke Nisbeth.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Värmlands mus., Värmlandstryck 1977 Sverige, Karlstad, Karlstad 35 sidor. ill. 18 cm