The cinema, 1950

Författare
(Edited by Roger Manvell in collaboration with R.K. Neilson-Baxter and H. H. Wollenberg.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Penguin 1950 Storbritannien, Harmondsworth 224 sidor., [64] pl.-s. ill.