The cinema, 1951

Författare
(Edited by Roger Manvell associate editor : R.K. Neilson Baxter)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Penguin 1951 England, Harmondsworth 224 sidor., [64] pl.-s. 18 cm