The classification of the hornblendes and the solid solution relations in the amphibole group

Författare
Nils Sundius
(N. Sundius)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1946 Sverige, Stockholm 36 sidor. : diagr.