The complete junk food book

Författare
Michael S. Lasky
(Michael S. Lasky.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
McGraw-Hill c1977 New York, New York xviii, 286 sidor. : ill. 24 cm. 978-007036502 (Invalid), 978-0-07-036501-8