The composition of eckermannite and its position in the amphibole group

Författare
Nils Sundius
(N. Sundius)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1946 Sverige, Stockholm 7 sidor.