The conduction system of the heart

Författare
Michael John Davies
(M.J. Davies, R.H. Anderson, A.E. Becker)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Butterworth 1982 Storbritannien, London 337 sidor. : ill. 0-407-00133-6