The consumerist manifesto - advertising in post modern times

Författare
Martin P. Davidson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Routledge 1992 Storbritannien, London 217 sidor. : ill. 22cm 0-415-04619-X, 0-415-04620-3