The conversion

Författare
Aron Appelfeld
(Aharon Appelfeld translated from the Hebrew by Jeffrey M. Green)
Genre
Roman
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Schocken Books 1998 USA, New York 228 sidor. 20 cm 0-8052-4153-1