The corporation - a critical, multi-disciplinary handbook

Författare
(Edited by Grietje Baars, Andre Spicer.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cambridge University Press 2017 Storbritannien, Cambridge 1 online resource (xi, 554 pages) digital, PDF file(s). 978-1-139-68102-5