The creation of a Strategic Market Plan as a tool for Mantex expansion on the bioenergy market

Författare
Kristina Ahringberg Sundius
(Kristina Ahringberg Sundius, Sara Valentin)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skolan för industriell teknik och management, Kungliga Tekniska högskolan 2010 Sverige, Stockholm 183 sidor.