The dependence of restorative qualities in simulated environments as function of audio-visual load variations

Författare
Maria Pettersson
(Maria Pettersson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers University of Technology 2010 Sverige, Göteborg 94 sidor. ill.