The digitalised work environment - Health, experiences and actions

Författare
Magdalena Stadin
Genre
Statlig publikation, theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jönköping University, School of Health and Welfare 2020 Sverige, Jönköping 74
Jönköping University, School of Health and Welfare 2020 Sverige, Jönköping 74 sidor 978-91-88669-03-2