The economic impact of acidification

Författare
Lars Bergman
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Economic Research Institute, Stockholm School of Economics Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm (EFI) 1986 Sverige, Stockholm 10 sidor.