The economics of ancient Greece

Författare
Humfrey Michell
(H. Michell)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Heffer & Sons 1963 Storbritannien, Cambridge 427 sidor.
Heffer 1957 Storbritannien, Cambridge 427 sidor.
Cambridge University Press 1940 Storbritannien, Cambridge 415 sidor.