The economics of innocent fraud

Författare
John Kenneth Galbraith
(John Kenneth Galbraith.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Houghton Mifflin 2004 Massachusetts, Boston 62 sidor.