The effect of having a teacher in an uncertain linear inference task

Författare
Håkan Andersson, fil. dr
(Håkan Andersson, Berndt Brehmer)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Psykologiska inst., Umeå univ. 1977 Sverige, Umeå 16 sidor. : diagr. 30 cm