The embattled farmers - a Massachusetts countryside in the American Revolution

Författare
Lee Nathaniel Newcomer
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
King's Crown P.; Oxford U.P 1953 Storbritannien 274p.,21cm