The experience of the Demuna model in Peru

Författare
Cathrine Terreros
(Cathrine Terreros and Anna Tibblin language review: Anne Froude photos: Anna Tibblin)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Save the Children Sweden Rädda barnen cop. 2003 Sverige, Stockholm 58 sidor. : färgill. 91-7321-103-6