The experience of the Demuna model in Peru

Författare
Cathrine Terreros
(Cathrine Terreros and Anna Tibblin language review: Anne Froude photos: Anna Tibblin.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Save the Children Sweden Rädda barnen, Bergs grafiska cop. 2003 Sverige, Stockholm, Stockholm 58 sidor. färgill.