The financial crisis and the regulation of finance

Författare
(Edited by Chrisopher J. Green, Eric J. Pentecost, Tom Weyman-Jones.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Edward Elgar c2011 England, Cheltenham, UK, Northhampton, MA xiii, 279 sidor. ill. 978-1-84980-870-5