The great crash, 1929

Författare
John Kenneth Galbraith
(John Kenneth Galbraith foreword by James K. Galbraith.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Houghton Mifflin Harcourt cop. 2009 USA, Boston xvi, 206 sidor. 978-0-547-24816-5
Penguin Books Ltd 2009 Storbritannien, London x, 222 pages 978-0-14-103825-4
Allen Lane 2007 Storbritannien, London 222 sidor. 25 cm. 978-0-14-103630-4
Houghton Mifflin Co cop. 1997 USA, Boston xiv, 206 sidor. ill. 21 cm
Penguin Books 1992 Storbritannien, London 222 sidor. 0-14-013609-6
1980 Storbritannien, London xxviii, 206 sidor.
Penguin Books cop. 1975 Storbritannien, London 222 sidor. 0-14-020540-3
1954. pr. 1963 Storbritannien, Harmondsworth 224 sidor.
Houghton Mifflin 1961 USA, Boston 212 sidor.
Penguin in association with H.Hamilton 1961 Storbritannien, Harmondsworth, Middlesex 222 sidor.
1955 USA, Boston 212 sidor.
Hamish Hamilton 1955 Storbritannien, London 186 sidor.