The handbook of leadership and professional learning communities

Författare
(Edited by Carol A. Mullen.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Palgrave Macmillan 2009 Storbritannien, Basingstoke 272 sidor. 978-0-230-10103-6