The happy prisoner

Författare
Monica Dickens
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Penguin books in association with Michael Joseph 1958 Storbritannien, Harmondsworth 311 sidor.