The historie of Samson: written by Fra: Quarles

Författare
Francis Quarles
Genre
Poesi, Verk före 1800
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Printed by Miles Flesher for Iohn Marriott, in S. Dunstans Church-yard in Fleetstreet 1631 England, London [8], 144 sidor.