The history of British women's writing Vol. 3, 1610-1690

Författare
(Edited by Mihoko Suzuki.)
Genre
Bibliografi, Analys och tolkning
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Palgrave Macmillan 2011 Storbritannien, Basingstoke xxi, 339 sidor. : ill. 23 cm. 978-0-230-22460-5, 0-230-22460-1