The history of the British film 1, 1896-1906

Författare
Rachael Low
(Rachael Low and Roger Manvell.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Allen & Unwin 1948 Storbritannien, London 136 sidor. ill.