The home, or Life in Sweden; and Strife and peace

Originaltitel
Hemmet
Författare
Fredrika Bremer
(Transl. by Mary Howitt.)
Genre
Roman
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1853 Storbritannien, London [2], 518 sidor.