The human zoo

Författare
Desmond Morris
(Desmond Morris.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
McGraw-Hill cop. 1969 USA, New York 256 sidor.
1969 Storbritannien, London 256 sidor.
Jonathan Cape 1969 Storbritannien, London 256 sidor.