The identity of Oedipus the king - five essays on the Oedipus Tyrannus

Författare
Alister Cameron
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1968 USA, New York 165 sidor.