The immigrant bolshevik

Originaltitel
Invandrarbolsjeviken
Författare
Ivan Budak
(Budak, I.B. translation from Swedish: James Hurst and Sally Armstrong)
Genre
Biografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
IvaB Press 2010 Sverige, Norsborg 185 sidor. 21 cm 978-91-970267-4-1