The impact of communist ideological legacy on culture in Central and East European countries - marketing implications

Författare
Svetla T. Marinova
(Svetla T. Marinova, Marin A. Marinov.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1997 Danmark, Copenhagen 21 sidor.