The influence of Heinsius and Vossius upon French dramatic theory

Författare
Edith G. Kern
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Johns Hopkins P.; Oxfors U.P 1949 Storbritannien 153p.,25cm