The instrumental music of Thomas Tomkins, 1572-1656

Författare
John Irving
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Garland Publ. 1989 USA, New York 2 vol. i 1 (ix, 235; xi, 181 sidor.) : musiknoter 0-8240-2011-1