The law of nations

Författare
Marcelllus Donald A R von Redlich
(Marcellus Donald A R von Redlich)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
World Leauge for Permanent Peace 1937 USA, New York 640 sidor.